Dobra chwilówka

Szybka pożyczka wcale nie musi być zła

  • Monday, March 18, 2019

Na rynku kredytów hipotecznych dochodzi do wielu zmian. Te wiążą się szczególnie z aktualizacją ustawy o kredycie hipotecznym zgodną z wytycznymi Unii Europejskiej. Format decyzji kredytowej to jeden z najbardziej istotnych elementów z perspektywy kredytobiorcy. Jak w aktualnych warunkach wygląda wydawanie decyzji kredytowej i czy ta jest faktycznie wiążąca dla banku i konsumenta?

Czy szybkość obsługi wniosków kredytowych się poprawiła?

Docelowo ustawa o kredycie hipotecznym zakłada, że bank detaliczny powinien dostarczyć kredytobiorcy decyzję kredytową na trwałym nośniku do 21 dnia po złożeniu wniosku. To bardzo dobre założenie, ponieważ wcześniej na decyzję kredytową czekało się nawet miesiącami. Banki niestety nie do końca stosują się do wskazanych założeń ustawowych. Składanie wniosku kredytowego można powiedzieć podzielono na etap wstępny i docelowy.

Co to oznacza w praktyce?

Kredytobiorca zamiast standardowego wniosku składa jedynie zapytanie lub prosi o formularz niezbędny do rejestracji w katalogu zainteresowanych kredytem hipotecznym. Na podstawie formularza z odpowiednimi załącznikami bank analizuje ryzyko obsługi konkretnego kredytobiorcy (tak jak było wcześniej w przypadku zwykłego wniosku). Dopiero po wskazanych czynnościach dochodzi do przekazania pełnego wniosku stanowiącego podstawę do realnej współpracy. Banki tym samym dają sobie furtkę czasową w obsłudze klienta. Wstępna ocena nie wchodzi w aspekt ustawowy. Z tego powodu proces wydawania decyzji kredytowej dalej zajmuje sporo czasu w różnych placówkach. Niektóre banki dopasowały się jednak do norm ustawowych, co wymagało ewolucji procedur wewnętrznych.

Duże obciążenie dla banków pod kątem ustalenia nowych procedur

Ustawodawca chciał dobrze, jednak tak krótki czas na wydanie wiążącej decyzji kredytowej jest trudny do zrealizowania w praktyce. Bank musi bowiem zachowań wytyczne KNF i NBP odnośnie profilu ryzyka. Nie można udzielać kredytów hipotecznych osobom bez zdolności kredytowej. Ważność decyzji kredytowej stanowi natomiast istotny plus. W niektórych bankach decyzja kredytowa jest ważna nawet dwa miesiące, co pozwala na spokojne przeanalizowanie warunków umowy. Poprawa szybkości wydawania decyzji kredytowych to podstawa do szybkiej obsługi kredytobiorców. To jeden z najbardziej pożądanych elementów wśród konsumentów.

Posted by boreljusz at 14:44:50.